Stubai klešta za povijanje u oluk

Širina: 250 mm

Ručke dužine: 200 mm