VISOKOPROFILISANI TRAPEZNI LIM TR 135 / 310 / 930

Visokoprofilisani trapezni lim TR 135/310/930, namenjen za pokrivanje velikih objekata sa velikim rasponom rožnjača i malim nagibima. Zbog svoje velike nosivosti koristi se kao noseći profil betonskih ploča ili kao deo slaganih, sendvič sistema.

Visokoprofilisani trapezni lim TR 135/310/930 je namenjen za:

  • Sisteme slaganih krovova (TR 135/310/930 + izolacija + pvc membrana)
  • Pokrivanje krovova sa velikim rasponima do 9m
  • Kao oplata za livenje betonskih ploča

U projektovanju i pokrivanju krova sa visokoprofilisanim trapeznim limom TR 135/310/930 Prodanović, zbog ekonomičnosti profila i visoke nosivosti smanjeni su troškovi koštanja betonske i čelične konstrukcije.

Kategorija: